Finanční leasing

Finanční leasing je pronájem předmětu leasingu, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. Součástí smlouvy je předkupní právo nájemce na odkup předmětu nájmu po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy. Finanční leasing je vhodný především pro leasing technologií, zemních strojů, nákladních a osobních vozidel. Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci se liší dle povahy předmětu leasingu, nejčastěji 60-72 měsíců (vazba na daňové zákony).


Operativní leasing

Operativní leasing je forma pronájmu předmětu leasingu, kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého předmětu leasingu pronajímateli a předmět pronájmu zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti. Nejčastěji se poskytuje operativní leasing na osobní vozidla. Nájemce si může zvolit délku leasingu s ohledem na kilometrové nájezdy, standardně se tato doba pohybuje mezi 6-36 měsíci. Vozidlo odepisuje pronajímatel a nepromítá se do rozvahy nájemce. Vozidlo je stále v majetku pronajímatele. Měsíční splátka u operativního leasingu je daňově uznatelným nákladem včetně DPH obsažené ve splátce. V ceně splátky je zahrnut servis, pneuservis, silniční daň, rozhlasový poplatek, povinné a havarijní pojištěné a administrativní poplatek, případně další služby.